Mühedislik Hizmetleri

Proses parametreleriniz dikkate alınarak (gaz bileşenleri, debisi, basıncı, sıcaklığı, varsa partikül ve nem miktarları) ihtiyacınıza ve ilgili iş emniyeti standartlarına uygun olarak tasarlanan sistemler mühendislik, imalat, montaj ve devreye alma dahil olmak üzere kurulur.

 • Endüstriyel Gaz – Tüp Dolum İstasyonları
 • Kriyojenik Sıvılar için Depolama ve Dolum Tesisleri
 • Gaz Basınç Düzenleme ve Ölçüm Sistemleri / İstasyonları
 • Gaz Filtrasyon ve Şartlandırma Sistemleri
 • Azot Metanol Besleme ve Kontrol Sistemleri
 • Isıl İşlem Fırın Atmosferleri Gaz Besleme ve Kontrol Sistemleri
 • Vakum fırınlarında Helyum ile kaçak testi
 • Isıl işlem fırın atmosferlerinde arıza tespit hizmetleri
 • Asetilen gaz besleme ve kontrol sistemleri
 • Amonyak buharlaştırma, gaz besleme ve kontrol sistemleri
 • Endüstriyel gaz karışım ve merkezi gaz dağıtım sistemleri
 • Kriyojenik sıvılar için Süper Yalıtımlı Vakumlu Borulama ve sıvı dağıtım sistemi
 • Yanıcı, Reaktif ve/veya Korozif gaz depolama ve dağıtım sistemleri
 • Basınçlı Gaz Tüpleri Periyodik Muayene Deney ve Bakım Hizmetleri