Endüstriyel Gaz Uygulamaları

Endüstriyel gazların üretimi, gazların saflaştırılması ve bazı gazların sıvı hale getirilmesi ile gerçekleştirilir. Bu işlemi gerçekleştirmek için birçok güvenlik kurallarına uyulması gerekmektedir.

Metal Isıl İşlemleri için Koruyucu Fırın Atmosfer Sistemleri ve Gaz Tedariği

 • Tavlama
 • Islah
 • Sementasyon (Karbürleme)
 • Karbonitrasyon
 • Nitrokarbürleme
 • Nitrasyon
 • Sıfıraltı İşlem
 • Sert Lehimleme (Brazing)
 • Vakum altında sertleştirme, sert lehimleme, sementasyon ve nitrasyon
 • Sinterleme

Atmosfer kontrollü fırınlarda yapılan ısıl işlem uygulamalarında Endotermik ya da Ekzotermik Gaz Jeneratörlerine alternatif olarak Azot ve Metanol esaslı fırın atmosferleri kullanılabilir.

Azot – Metanol esaslı fırın atmosferi karbon transferi için gerekli taşıyıcı ortamı oluştururken proses ihtiyacına göre ilave edilecek gazlar ile (propan, doğal gaz, asetilen, amonyak) zenginleştirilerek istikrarlı kalitede ürün elde edilmektedir.

Azot –Metanol Esaslı Fırın Atmosferleri ile

 1. Fırın atmosferi çiğlenme noktası klasik sistemlere göre daha düşük ve daha istikrarlı,
 2. Fırın atmosfer kompozisyonu daha tutarlı ve kontrollü

Metal Eritme ve Ergitme için Oksijen Esaslı Yanma Sistemleri

 • Oksijen zenginleştirme
 • Saf Oksijenli Yanma (Oxyfuel Combustion)
 • Fırın Yanma Sistemi Dönüşümleri

Yakıtın hava ile yakıldığı klasik yanma sistemlerine alternatif olarak gelişmekte olan saf oksijen esaslı yanma sistemleri ile kolaylıkla üretim artışı ve yakıt sarfiyatında tasarruf sağlanabilmektedir.

Bu uygulamada, yakma havasına teknik saflıkta oksijen takviyesi yapılabildiği gibi özel brülörler ile tamamen oksijen kullanımı da mümkündür.

 • Mevcut donanımın durumu (hava brülörleri, rekuperatör ya da rejeneratör, fırın, hammadde besleme kapasitesi, döküm kapasitesi)
 • İşlenen ürünün özellikleri
 • Fırın tipi ve tasarımı

Dikkate alınarak yapılan değerlendirmelerde toplam ısıtma maliyetlerinde tasarruf mümkün olduğu ve olmadığı projeler olabilmektedir.

Saf Oksijen kullanımı ile

 • Yanma veriminde artış
 • Isı transferinde iyileşme ve ürün kalite artışı
 • Yakıt tasarrufu
 • Baca gazında azalma
 • Uçucu partikül miktarında azalma

Yastıklama ve Süpürme Uygulamaları

İş emniyeti sağlamak için tehlikeli maddelerin ya da istenmeyen ürünleri, belirlenecek debi ve basınçta nötr gazlar ile (azot, argon) ile süpürülmesi pratik bir çözümdür. Bu yolla özellikle vasıflı ve nadir metal üretiminde sıvı metal banyosunun hava ile teması kesilerek fire ve ürün kalite kaybı engellenmektedir. Uygulama basit görünmekle beraber, proses parametreleri izlenmezse istenmeyen sonuçlar veyahut gerekenden daha yüksek maliyet doğurabilir.

Uçucu Kimyasalların Geri Kazanımı

Endüstriyel değeri olan ve atmosfere kaybedilen kimyasal buharları özel kimya kolonları ile tekrar soğutulur ve yoğuşturularak tekrar geri kazanılabilir. Yüksek soğutma gücü ve ekonomik maliyeti sebebiyle Sıvı Azot tercih edilen bu uygulamada geri kazanılacak kimyasalların termodinamik özelliklerine göre hassas projelendirme yapılır.

Gıda Paketleme (MAP)

Doğru seçilecek Azot – Karbondioksit – Oksijen gazı
karışımları ile ürünlerin raf ömrünü maksimuma çıkarmak mümkündür. Uygulama
detayları için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Gıda Dondurma Uygulamaları ve Dondurucuları​

Sıvı Azot ve Sıvı Karbondioksit gibi kriyojenik sıvıları soğutucu olarak kullanarak gıdaları ilk günkü tazeliğinde korumak mümkündür.

Özellikle Sıvı Azot,  gıda içinde çözünmemesi ve çok daha hızlı soğutma yapması dolayısıyla gıdaların tadında değişiklik olmasını engeller ve ürünlerin ilk günkü tazeliğini ve lezzetini korumasını sağlar.