Endüstriyel Gazlar

Endüstriyel gazlar ,endüstride kullanılmak üzere üretilen gaz halindeki malzemelerdir . Sağlanan ana gazlar oksijen ,azot, argon, karbondioksit, hidrojen , helyum ve asetilendir. Bu saf gazlara ilave olarak, muhtelif oranlarda karışım gazları da bulunmaktadır. Endüstriyel gazlar ; gaz halinde veya sıvı halde temin edilmektedir. Endüstriyel gazlar kullanım alanları, miktar ve prosesin özelliğine bağlı olarak basınçlandırılmış tüpler içerisinde gaz halinde , likit silindirler içerisinde ve tankların içerisinde sıvı halde temin edilebilmektedir. Her bir gaz cinsi tüplerin içerisinde belli saflık, basınç ve sıcaklık değerlerinde dolum yapılarak kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Endüstriyel gazlar Tüplü Gazlar ve Özel Gazlar olarak gruplandırabiliriz. 

Tüplü Gazlar

Endüstriyel kaynak gazları ve gaz karışımlarının dolumu, yüksek hassasiyet ve sıcaklık kalibrasyonu ile yapılmaktadır. Dolumu yapılan tüplerdeki gaz oranları istikrarlı ve tüpteki toplam gaz miktarı ise sürekli olarak aynıdır. 

 • Saf Oksijen
 • Saf Azot
 • Saf Argon
 • Saf Hidrojen
 • Saf Karbondioksit
 • Saf Helyum
 • Asetilen
 • Amonyak
 • Propan
 • Argon / CO2 / O2
 • Argon / CO2
 • Argon / Hidrojen
 • Argon / Helyum
 • Azot / Helyum
 • Azot / Hidrojen
 • Saf Argon
 • Balon gazı

Dökme Gazlar

Endüstriyel sıvı ürünler, uygulama safiyet değerleri gözetilerek temin edilmektedir.

 • Sıvı Oksijen
 • Sıvı Azot
 • Sıvı Argon
 • Sıvı Karbondioksit