Azot ile Arındırma

Azot gazı ile temizleme işlemi, depolama tankları, boru hatları ve depolama kapları içindeki tehlikeli veya istenmeyen ortamların arıtılması için bir yöntemdir.

Azot ile Arındırma (Gaz Giderme) Süreci Nedir?

Azot gazı ile temizleme işlemi, depolama tankları, boru hatları ve depolama kapları içindeki tehlikeli veya istenmeyen ortamların arıtılması için bir yöntemdir. Proses, Oksijen içeriğini azaltmak için basınç altında kontrolü biçimde azot gazı akışı sağlanarak hidrokarbonların varlığı azaltılır. Böylelikle patlayıcı ortam riski de azalmış olur.

Daha düşük patlayıcı limitleri (LEL) ihlal edildiğinde gemilerin ve boru hatlarının istenmeyen gazlardan hızlı bir şekilde giderilmesi sağlanabilir.

Azot Uygulamaları

 • Azot ile süpürme – yer değiştirme
 • Azot köpüğü inertlemesi
 • Helyum kaçak testi
 • Azot köpüklü çimentolama
 • Azot pigme
 • Azot ile kurutma
 • Azot ile soğutma
 • Azot ile basınç testi
 • Azot ile yüksek hızlı yıkama
 • Azot Gazı ile Kaldırma
 • Azot ile boruların dondurulması
 • Azot ile koruma / yastıklama