Azot ile Gaz Giderme

Azot ile Gaz Giderme

Azot ile Arındırma Azot gazı ile temizleme işlemi, depolama tankları, boru hatları ve depolama kapları içindeki tehlikeli veya istenmeyen ortamların arıtılması için bir yöntemdir. Azot ile Arındırma (Gaz Giderme) Süreci Nedir? Azot gazı ile temizleme işlemi, depolama tankları, boru hatları…
 Yerinde Gaz Tedarik Sistemleri

Yerinde Gaz Tedarik Sistemleri

Yerinde Gaz Tedarik Sistemleri Endüstriyel gazların tüketim noktasında üretilmesi belirli durumlarda ekonomik ve teknik olarak cazip olabilmektedir.  Tetra Gaz ve Enerji Teknolojileri, kendi uzmanlığı ile proses ihtiyaçlarına uygun gaz üretim tesisi mühendisliği ve kurulumu yapmaktadır. Yerinde tedarik kapsamında değerlendirilebilecek gaz…
 Endüstriyel Gaz Uygulamaları

Endüstriyel Gaz Uygulamaları

Endüstriyel Gaz Uygulamaları Endüstriyel gazların üretimi, gazların saflaştırılması ve bazı gazların sıvı hale getirilmesi ile gerçekleştirilir. Bu işlemi gerçekleştirmek için birçok güvenlik kurallarına uyulması gerekmektedir. Metal Isıl İşlemleri için Koruyucu Fırın Atmosfer Sistemleri ve Gaz Tedariği Tavlama Islah Sementasyon (Karbürleme) Karbonitrasyon…
 Mühendislik Hizmetleri

Mühendislik Hizmetleri

Mühedislik Hizmetleri Proses parametreleriniz dikkate alınarak (gaz bileşenleri, debisi, basıncı, sıcaklığı, varsa partikül ve nem miktarları) ihtiyacınıza ve ilgili iş emniyeti standartlarına uygun olarak tasarlanan sistemler mühendislik, imalat, montaj ve devreye alma dahil olmak üzere kurulur. Endüstriyel Gaz – Tüp…
 Özel Gazlar ve Kimyasallar

Özel Gazlar ve Kimyasallar

Özel Gazlar ve Kimyasallar Yüksek Saflıkta Gazlar ile beraber Özel Gaz ve Gaz Karışımları dolumları yüksek hassasiyet ile hazırlanmaktadır. Dolumu yapılan ürünler ile birlikte tedarik edilebilecek ürünlerimiz aşağıda listelenmiştir. Yüksek Saflıkta Gazlar SF6 Yüksek Saflıkta Argon (99.999 %) Yüksek Saflıkta…
 Kriyojenik Tank ve Tanker İmalatı

Kriyojenik Tank ve Tanker İmalatı

Kriyojenik Tank ve Tanker İmalatı Tank ve Tankerler yol kanunlarına, ADR ve gerekli standartlara uygun olarak dizayn edilen tankerler, maksimum kapasitede kriyojenik sıvıyı taşıyacak şekilde üretilirler. Tüm dizayn ve üretim aşamalarımız TSE gibi üçüncü parti kuruluşlarınca denetlenir ve onaylanır. LNG…