Endüstriyel Gaz Tüpleri ve Özellikleri

Endüstriyel Gaz Tüpleri ve Özellikleri

Basınçlı Gaz Tüplerinin Depolanması

 • Endüstriyel gaz tüpleri ve özellikleri açısından Zehirli, kriyojenik ve asal gazları ayrı yerlerde depolamanız gerekmektedir..
 • Bütün gaz tüplerini dik ve düşmesine engel olacak şekilde depolamanız gerekmektedir.
 • Asetilenin ve propanın, kullanılırken veya istiflenirken yatay bırakılmamasına dikkat etmelisiniz.
 • Depolama planını, depolama ve boşaltmayı uygun zamanda yapabilmeyi sağlayacak şekilde tasarlayın.
 • Gaz tüplerinin bulunduğu depolarda birden fazla çıkış olmasını sağlayın.
 • Gaz tüplerini, ısı ve alev kaynağından uzak tutun Gaz tüpleri üzerine ağır malzeme düşmesine karşı
  tedbir alın.
 • Gaz tüplerini acil çıkış yolları ve kapılarına, bina giriş ve çıkışlarına ve ulaşım yollarına koymayın.
 • Depolama düzenini, “Acil Durum Planında açıkça belirtin.
 • Depoda yangınla mücadele ekipmanları bulundurmalısınız.

Basınçlı Gaz Tüplerinin Taşınması

 • Endüstriyel gaz tüpleri ve özellikleri açısından mümkünse açık araçlar veya römorklarla taşıyın.
 • Kapalı araçlarla taşınmanın gerektiği durumlarda aracın havalandırılmasını sağlayın.
 • Taşıma yapılan araçta sigara içmeyin.
 • Tüplerin içeriğini ve muhtemel tehlikelerini gösteren etiketlerinin bulunmasına dikkat edin.
 • Yükleme bölümünü sürücünün bulunduğu yerden izole etmeden zehirli gaz tüplerini (etiketlerde belirtilir)
  taşımayın.
 • Tüpleri aracının içinde devrilmeyecek, birbirine çarpmayacak ve aracın dışına taşmayacak şekilde sabitleyerek yerleştirin ve aksi belirtilmediği sürece dik olarak taşıyın.
 • Tüpler için uygun koruyucu vana başlıkları ve kapları kullanın.
 • Hortum ve regülatör bağlantılarını tüplerden ayırın
 • Taşımadan önce tüplerin valf koruyucu başlıklarının tam olarak takıldığından emin olun.
 • Tüpleri araçtan derhal indirin ve iyi havalandırılmış bir alanda depolayın.
 • Tüplerde sızıntı şüphesi olduğu durumlarda aracı durdurup problemi tespit ederek üreticiyle bağlantı
  kurun.
 • Bir kaza sonrası acil durum ekiplerine kaza bildirimi yapma durumunda, kazanın hangi tür gaz tüpü taşınırken
  olduğunu bildirin.

Basınçlı Gaz Tüplerinin Kullanım Alanları

Endüstriyel gaz tüpleri ve özelliklerinde gaz tüpleri ile basınç altında taşınabilen ve depolanabilen gazlar aşağıda belirtilen alanlarda yaygın olarak
kullanılırlar.

 • Kimyasal işlemler
 • Lehimleme, kaynak ve alevle kesme işlemleri (ısıl işlemler),
 • Solunum sağlama uygulamaları (ör: dalgıçlıkta, acil yardım kurtarma hizmetlerinde),
 • Tıbbi ve laboratuar işlemleri,
 • Araç yakıt sistemleri (ör: forkliftlerde),
 • Yangın söndürme faaliyetleri,
 • Isınma ve mutfak işleri,
 • Su arıtımı, vb.

Basınçlı Gaz Tüplerinin Tehlikeleri

 • Tüplerin patlaması veya basınçlı gazın ani boşalması,
 • Tüplerin patlaması sonucu parça fırlaması,
 • Yayılan gaz veya sıvıyla temas (ör: klor),
 • LPG gibi yanıcı gaz veya sıvı kaçağı sonucu oluşan yangın,
 • Basınçlı gaz tüplerinin düşmesi veya devrilmesi.

Basınçlı Gaz Tüplerinin Depolanması

 • Tüpleri, etrafı çevrilmiş ve çeşitli hava şartlarından korunabilecek, yangına dayanıklı ayrı binalarda veya bölmelerde depolayın.
 • Depolama alanlarının uygun havalandırma tertibatının olmasını ve yeteri kadar kapısının bulunmasını sağlayın.
 • Dolu tüpleri sıcaklık değişmelerine, güneşin dik ışınlarına, radyasyon ısısına, soğuğa ve neme karşı koruyun.
 • Dolu tüplerin işyerlerinde depolanmasında mümkün olduğu kadar az miktarda tüpü bir arada bulundurun.
 • Tüpleri, içinde bulunan gazın özelliğine göre ayırarak depolayın.
 • Dolu ve boş tüpleri ayrı yerlerde depolayın.
 • Boş oksijen tüpleriyle boş yanıcı gaz tüplerini birlikte depolamayın.
 • Yanıcı ve zehirli gazları, havalandırması iyi ve girişleri kontrollü olan sahalarda ayrı ayrı depolayın.
 • Depolama sahasındaki tüplerin devrilmemesi için gerekli tedbirleri alın.
 • Depolama sahasındaki tüplerin içeriğini ve muhtemel tehlikelerini gösterecek etiketlerinin olmasına dikkat edin.
 • Depolama sahasına tüplerdeki gazların cinsine göre uyarı levhaları asın.

Endüstriyel gaz tüplerinde ve özellikleri açısından diğer yazılarımızı görmek istiyorsanız buradan ulaşabilirsiniz. Endüstriyel gaz uygulamaları hakkında bilgi edinmek isterseniz buradaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir